« Day 82 / 32484 km - Pienta rajaa | Main | YleQ:n kolmas haastattelu »

Wednesday, June 29, 2005

Comments

Anu

Onneksi jossain riittää lämpöä. Mansessa nautittiin tänään runsaiden Esterin antimien lisäksi rakeista. Upeat kesäkelit täällä siis.

Ajelehan varovasti loputkin matkasta!

Kahmy

Jussi perikles, ehdin nyt vasta vilkaisemaan naita sun seikkailujas! Hyvaa matskua, karuja kuvia ja mies on yhta ruma kuin ennenkin!

Ajelin itse eilen Supralla yolla Oulu-Kuopio ja aamulla Lappeenrantaan, jossa olen nyt AMworksilla, Supeen tehdaan uusi putki, vanha matanee alle. Siten dynoon, katellaan miten aijan kay. Viikonloppuna Lappeenranta International Air Show ja sunnuntaina jotain >600km kotiin.

Palaillaan asiaan, alan katselemaan naita sun sekoilujas hieman tarkemmin, lomat alkoi eilen. Olen mennyt koko kevaan pitkin ja poikin maailmaa, pikkaisen ollut hoppua.

Take care sucka!

-Kahmy

Maukka

Mita? Et käyny Death Valleyssa? Ei kai lämmin keli pelota? Eihan siella ollu toukokuussakaan (moporeissulla) ku n. 40C lamminta...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)