« Big ol' Texas | Pääsivu | Reen pienen etehen... »

torstai, huhtikuu 12, 2007

Kommentit

Jukka(near Jyväskylä)

Kalle ja Mimmi,
Paljon terveisiä talvilomalta, toivottavasti teillä on jo kesäisemmät kelit siellä.
Love and respect
J

Kotiväki

Tänään on sitten Jussin merkkipäivä. Hänelle lähtee lämpimät syntymäpäiväonnittelut täältä Uudestakaupungista isältä ja äidiltä. Onnea Jussi 13.4.2007!!!
t. äiti ja iskä

Essi ja Tero

Täältä kans, isosti haleja päivänsankarille!! Huomasin tuon äitis ja isäs viestin ja oli pakko onnitella ;) 45 se oli? ;) Nauttikaa ajosta ja ennenkaikkea kokemuksista, niinku sanonta kuuluu, get your kicks on route 66!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)