« KiWi Paiva 3 - Ei Paskemmat Baanat :) | Pääsivu | KiWi Paiva 5 - Takaisin Etelaan »

torstai, tammikuu 17, 2008

Kommentit

Lassi

Hieno homma, saiko pyörän valita etukäteen vai valkattiinko pinosta se mikä sattu miellyttämään. Mikäs siellä on lämpötila näinä aikoina?
Lassi

Patruunan veli Pekka

Terveiset Koillismaalta. Taalla talvenselka taittuu jo lahes viikon jatkuneessa plussa-kelissa. Nietoksista ei voi puhua, vaikka ollaan tammikuussa.

Hyviä ajokelejä ja turvallista matkaa.

Rautaperse-Arska

Itkua pukkaa täällä koto-Suomen Kajjjaanissa tarinaa lukiessa ja kuvia katsellessa, kun ei päästy mukaan. Eipä ole paskemmat baanat teidän ajella! Terveiset koko porukalle Artolta ja Mirjalta. Koeta Jussi kestää kajjjaanilaisten kanssa!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)