« KiWi Paiva 6 - Aina Vaan Parempaa | Pääsivu | KiWi Paiva 8 - Haast Pass/Wanaka »

sunnuntai, tammikuu 20, 2008

Kommentit

Aimo (Laine) ja Vanha Vuohi (Pepe)

Hienoja maisemia, Maikilla upea Harrikka, mutta erityisen upeita Bemareita näkyi kuvissa. Terveisiä Maikille, Harhaanjohtajalle ja muille matkalaisille!!

Petri Väisänen

Vau! Kyllä on monimuotoinen maa se Kiwi-country. Sademetsää, jäätikköä, valtamerenrantaa ja sitten välillä myös inasen Suomen mettikön näköistä pätkää. Taitaa tosissaan olla mukava reissu, kun Jussiakin kuvissa melkein hymyilyttää ;) Naaman väristä päätellen siellä paistelee aurinko, taikka sitten kraanasta tulee tosi likaista vettä.
Alkaa hiljalleen tosissaan poltella ajatus reissusta niille nurkille. Tästä Suomen talvestakaan kerta ole mihinkään.
-Lö Brother-

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)