« KiWi Paiva 7 - Jaatikkoa ja Puolimatka | Pääsivu | KiWi Paiva 9 - Vetista Hommaa »

maanantai, tammikuu 21, 2008

Kommentit

Heidi

Mahtavia kuvia, kiitos upeasta matkablogista!
Hurraavat terveiset Maikille näinkin nopeasta startista edellisen reissusi jälkeen, Upeaa Maikki! terveiset 3-tien Roosasta

Le père

Siellä "uudessa maailmassa" on upeita maisemia. Löytyisikö sieltä joitakin vanhan matereen mallin mukaisia rakennuksia kuviin esim. kirkkoa? Mikä siellä on hintataso verrattuna Suomeen? Onko jonkinlaista tietoa missä päin ehkäpä kuuluisin maori, sopraanalaulaja Kiri Te Kanawa oleilee?

Tia, Maran vaimo

Teillä on ihan mieletön reissu!!Täällä alkaa meidän "mopomiestä" olla jo kova ikävä :o(. Turvallista matkaa kaikille,tietäen mitä teille käy, kun laittaa kypärän päähän ja moottorin käyntiin ;o)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)