« Route66 Day1 - Kelit kohdillaan | Pääsivu | Route66 Day3 - Missouri, Kansas & Oklahoma »

tiistai, huhtikuu 08, 2008

Kommentit

Lassi

No nyt kyllä alkaa käymään kateeksi jos noin hienot kelit, täällä Pihtiputtaalla nollassa ja maa valkoisena, ajokeleistä ei tietoakaan. Esko lupaa vaan, ei se mihinkään vaihda. Lassi

Möhkö

3sko ei hiuspinnejä kaipaa! mutta tukea myös tulevassa uudessa mp kerhossaan tulakseen valituksi johonkin hommaan, joten 3sko ei voi lähteä.
Muuten tuli jutusta mieleen: "Sulla on mauton kravatti. Mutta sopii sulle."

Jartsille: juttelin Myslin kanssa,
"onkohan Jartsin laukut pysyneet
pyörässä mukana?
Olkaahan pojat fiksusti ja antakaa Antin hoitaa hommansa.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)