« Route66 Day4 - Kelissa kun kelissa | Pääsivu | Route66 Day6 - Vapaata »

torstai, huhtikuu 10, 2008

Kommentit

Lassi

Tsemppiä sinne, kuvat on ihan niinkuin meidän pihalta, kateus loppui tällä erää tähän lunta tulee täälläkin. Toivotaan parempaa jatkossa. Lassi

Möhkö

No voi perskules! Koko rahan edestä ajoa. Mutta muistelen vieläkin.. eräs siellä oleva YCCF:läinen ihonmyötäisessä vihreässä sammakkoasussa.. arghh.
Hyvää vapaapäivää sinne kaikille
ja parempia kelejä. Eikö lennukkimies voisi ottaa yhteyksiä
lennonjohtonsa kautta? Antti --
ajattele niitä varovasti. Tarvitaan väkeä talkoissa.

Jani Rosti

Kovin on tutun näköinen sää rapakon toisella puolella :)

Niille vinkkinä jotka seuraavat kartalta seurueen etenemistä; kartan voi nyt suurentaa koko ruudun kokoiseksi. Isolta ruudulta pääsee paremmin tutkimaan reittiä ja seutuja.

Tsemppiä retkikunnalle!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)