« Route66 Day7 - Kelit paranee | Pääsivu | Route66 Day9 - Vapaapaiva »

sunnuntai, huhtikuu 13, 2008

Kommentit

Möhkö

Antti, se on jenkkikromi allergiaa. Meillä kerhossa melko yleinen tauti.
Hienoa, että teillä siellä kelit kohdallaan. Täällä sunnuntaina sadetta, sadetta, sadetta.

reku

moro. muistakaa te tosi miehet siellä kaukana, että kaikki pyörät ovat moottoripyöriä, mutta vain yksi on HARRIKKA.t. ECKOn pikkuveli, HD RK 08

Pete

Ugh! Suurelle HarhaanJohtajalle makoisat synttärionnittelut lumisateisesta Mansesta! Näyttää siltä ettei härmän takatalvi petä tänäkään vuonna, vaan lunta saadaan lisää taas ainakin Vappuna ;)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)