« Highway 1: Lahtokuopissa | Pääsivu | Highway1 Day 2 - Makeeta »

sunnuntai, kesäkuu 15, 2008

Kommentit

kalani

kaiholla luetaan täällä matkablogia,
ja muistellaan viime kesää ja road 66,
tänä kesänä takana Tornion reissu ja 1700km.
hyviä ajokelejä ja antoisia päiviä teille.
terv anita ja kalevi

Möhkö

Hyvä että jotain kurjaa?? pitkä ensimmäinen päivä??? Hienoa, että reissu alkanut hyvin ja kelitkin melkein kohdallaan.. täällä odotellaan Juhannusta ja ma aamulla lämmintä +12. Kamelit viihtyvät niissä lämpötilossa paremmin. Luulin että mukana myös sipoolaisia?

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)