« Route66 Paiva 11 - Kuvia | Pääsivu | Route66 Paiva 13 - Kaikki Hyva Loppuu Aikanaan »

torstai, syyskuu 18, 2008

Kommentit

Jukka Eerola

Heippa Jussi!
V-Maxi porukkakin on jo kotiutunut viimeiseltä etapilta. Hyvin meni viimeinenkin viikko aurinkoisissa maisemissa.
Suuret kiitokset sinulle route 66-matkasta, se oli todella elämys. Intiaani reservaatit ja jylhät maisemat tekivät ainakin meihin suuren vaikutuksen. Menee tovi ennenkuin kaiken näkemän edes oivaltaa.
Juka laittaa terveisiä, että on menossa kokeilemaan vuoden 2009 V-Maxia!
Hyvää ja turvallista matkaa sinulle ja koko porukalle nykyisellä routella!
Rakkain terveisin Päivi ja Juka

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)