« Highway 1 / Paiva 15 | Pääsivu | Kuvia... »

sunnuntai, elokuu 30, 2009

Kommentit

Johanna Antila

Moikka! Hyvältä näyttää kuva porukasta! Seurataan täällä mielenkiinnolla,miten siellä vanhempien (Esa ja Tuula) matkanteko sujuu :-) Tekstiviestit on tulleet perille, mutta mun vastaukset ei taida tavoittaa teitä, välitystietojen mukaan viestit ei jostain syystä tomitu. Köpikseen ei kummempia, mukava ja aurinkoinen vkonloppu, mutta syksyinen tuuli alkaa jo tuntua kylmältä. Mukavia ajopäiviä! T. Johanna

Kata

Mukavaa matkantekoa keulajammu Jusanderille ja poppoolle !! Ajelkaa nätisti !

t. Kata & pojat

Jarmo Välimäki

Komeasti on Pohjanmaa Chapter esillä. Onko tuossa kuvan etualalla minut Kuusistoille lahjoittama neljän euron Suomen lippu.

Terveisin Jarmo Välimäki Chapter Director Pohjanmaa Chapter

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)