« Homma valmis | Pääsivu | Route »

lauantai, syyskuu 12, 2009

Kommentit

Timo Huotari

Suuri KIITOS Jussille erittäin hienosta Route 66 matkasta, joka ei unohdu iki kuuna päivänä !!
Oli erittäin hyvin järjestetty matka, vetäjä ja samoin koko mukana ollut sakki. Suuri kiitos tietysti kaikille muillekin mukana olleille matkakumppaneille.
MC Marionin porukan puolesta:
Meidän pienen Route 66 Klubin jäsen Timo

Esa Antila

Iso kiitos Jussille matkasta halki amerikkalaisen maiseman. Oli ilo ajella hyvin johdetulla reissulla. Taisipa sittenkin tulla hyvä reissu!!!Kiitos myös Vantaan ja Utajärven porukoille Munakkaa ja Seinäjokea unohtamatta.Toivottavasti huomenna alkava ilmajokelaisten isompi porukka selviytyy matkasta yhtä onnekkaasti. Viekäähän "Olaa" Munger Moss mummalle ja pankaa aamulla vaikka tanssiksi.
Terveisin Esa ja Tuula

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)