« Big Texas Steak | Pääsivu | Santa Fe »

keskiviikko, syyskuu 02, 2009

Kommentit

Maria

Terveiset Tarjalle ja Heikille ! Täällä katsellaan kuvia ja seurataan siten matkanne etenemistä.

Maria & Seppo

Timo Stenius

MC Marion, tehän olette vasta alkumatkassa, maisemasta päätellen Tyrnävän peltosuoralla...
Timppa

www.facebook.com/profile.php?id=576736320

Terveiset isälle ja Sirkka-Liisalle (ja toki koko poppoolle) täältä Helsingistä!
Kyllä vaikuttaa todella hienolta reissulta! Hienoja maisemia. Ja Sirkka-Liisa näyttää kyllä kieltämättä vaikuttavalta tuolla isommalla pyörällä. Mutta hyvin on kaikki näyttänyt menevän. Täälä juuri on laukut pakattu valmiiksi ja huomenna sitten kohti Zurichia. Kirjoitelkaahan lisää ja laittakaa valokuvia, täältä on mukava seurata matkanne edistymistä. Ajelkaa varovasti ja varokaa Losin metsäpaloja!
Annika

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)