« Vegas beibi, Vegas | Pääsivu | Homma valmis »

torstai, syyskuu 10, 2009

Kommentit

Räpä

Terveisiä sinne lämpöön marioneille ja toki koko poppoolle. Oulussa oli pienoinen syysmyrsky eilen. Aurinkokin on tosin nähty ja lämpöä kuitenkin sellainen 10 plussan puolella. Ipe lähti vielä ulkoiluttamaan FJR:ää ja minä aattelin suunnistaa töihin vielä mp:llä huomenna aaamulla. Ja joulupukki, älä sitte jää talveksi sinne Amerikkaan:-). toivoopi Räpä

epe

Tervetuloa Ese tänne kotosuomeen, vielä on ens viikolla ajokelejä..jos enää kiinnostaa täällä ajella :D:D Ruisleipää on pakaste täynnä ja puut kannettu saunaan valmiiksi :) tv:Epe
ps.muistithan ne mun ja Räpän tuliaiset :P

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)